หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » รองผอ. ITD ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รองผอ. ITD ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสืบสานประเพณีที่กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกๆปี ในเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone