หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) พบปะหารือกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) พบปะหารือกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) นำโดย นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  นายธนวุฒิ นัยโกวิท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ  และนายรชต ละอองเทพ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้เข้าพบ          ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  และคณะผู้บริหารสถาบัน เพื่อประชุม/หารือการบูรณาการทำงานและจัดสัมมนาร่วมกันระหว่าง NEA และ ITD

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone