หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

 ดร.มนัสพาสน์ ชูโต

ดำรงตำแหน่ง :
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

03

นายเกริกไกร จีระแพทย์

ดำรงตำแหน่ง :
16 กันยายน พ.ศ. 2548 – 9 กันยายน พ.ศ. 2549

02

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

ดำรงตำแหน่ง :
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

01

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ดำรงตำแหน่ง :
28 กันยายน 2552 – 7 พฤศจิกายน 2554

kamalinne-fomer-director

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

ดำรงตำแหน่ง :
5 มกราคม พ.ศ. 2558 – 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ITD-01-Cherdsak

นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์

ดำรงตำแหน่ง :
1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

M0-150px

นายมนู สิทธิประศาสน์

ดำรงตำแหน่ง :
4 มกราคม พ.ศ. 2564 –ปัจจุบัน