หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร


pdf_icon รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2559

pdf_icon รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2558

pdf_icon รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2557

pdf_icon รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2556

pdf_icon รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2555

โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)


pdf_icon โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556)