หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2563

 

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2562

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2561

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2560

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2559

 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2558

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2557

 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2556

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2555

โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)


โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556)