หน้าหลัก » วารสารไอทีดี
ITD Review ฉบับที่ 6

ITD Review ฉบับที่ 6 »

22 พฤษภาคม 2558

ITD Review  แรงงานข้ามชาติ CLMV: ปัญหาที่อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข/ สถาณการณ์ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจของอาเซียน/ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับเงินหยวน/

ITD Review ฉบับ 4

ITD Review ฉบับ 4 »

22 พฤษภาคม 2558

ITD Review  บทสรุปการเปิดตัว TIR 2012/ โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน/ การค้าระหว่างประเทศทางบก ด้านตะวันตก/ ว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียน/ TPP แผนสหรัฐฯ กีดกันจีน: นัยยะต่ออาเซียนและไทย

ITD Review ฉบับ 3

ITD Review ฉบับ 3 »

22 พฤษภาคม 2558

ITD Review  ความั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย / อินโดนีเซียว่าที่ผู้นำของอาเซียน / ลัทธิกีดกันทางการค้า / ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้า

ITD Review ฉบับ 2

ITD Review ฉบับ 2 »

22 พฤษภาคม 2558

ITD Review  เก็บภาษีคาร์บอนฯ / โลกาภิวัตน์และภาวะรวยกระจุกจนกระจาย / สิทธิทางภาษีภายใต้อาฟต้า / การพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3/E

ITD Review ฉบับ 1

ITD Review ฉบับ 1 »

22 พฤษภาคม 2558

ITD Review  ผ่าแผนพัฒนาจีน / Creative Economy / ความมั่นคงทางอาหาร / สปาบำบัด : กระแสนิยมผู้บริโภคยุคใหม่

ITD > do ฉบับที่ 3

ITD > do ฉบับที่ 3 »

22 พฤษภาคม 2558

ITD > do ฉบับนี้เราได้หยิบยกประเด็นเนื้อหา และเรื่องราวของ การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Sustainable Development มาเป็นหัวข้อสำคัญที่จะกล่าวถึง สถาบัน ITD ให้ความสำคัญกับบทบาทของการจุดประกาย การนำเสนอแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะค่อยๆ แข็งแรงและเติบโตขึ้น จนเป็นแนวคิดหลักของการพัฒนา ที่เดินหน้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคนในรุ่นต่อๆ ไป อย่างยั่งยืน

ITD > do ฉบับที่ 2

ITD > do ฉบับที่ 2 »

22 พฤษภาคม 2558

ITD > do สัมภาษณ์ รมช.นริศรา  ชวาลตันติพิพันธ์ / บทบาท ITD กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ภาวะโลกร้อน ภัยที่คนไทยไม่ควรมองข้าม

ITD > do ฉบับที่ 1

ITD > do ฉบับที่ 1 »

22 พฤษภาคม 2558

ITD > do เปิดใจผู้อำนวยการ ITD คนใหม่ (วีระศักดิ์  โควสุรัตน์) จับตาแนวโน้มทิศทางเทรนด์โลก