หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี
ผู้อำนวยการละผู้บริหารไอทีดี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้อำนวยการละผู้บริหารไอทีดี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ »

14 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในความดูแลของสำนักงาน...

ปิดงาน อบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

ปิดงาน อบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers »

24 พฤศจิกายน 2560

​เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรมหาวิท...

ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560

ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560 »

24 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ องค์การการค้าโลก หรือ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560 ในประเด็น“Rebalanci...

ITD จัดสัมมนาภายในเรื่อง “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ”

ITD จัดสัมมนาภายในเรื่อง “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ” »

6 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (อง์การมหาชน) ITD ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการทรงงานสู่ก...

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 »

12 ตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560  นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน      ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสถา...

ITD cooperate to arrange academic meeting and distribute national research 2017

ITD cooperate to arrange academic meeting and distribute national research 2017 »

12 ตุลาคม 2560

          International Institute for Trade and Development (Public Organization) cooperates with Association of Social Sciences Research of...

The Meeting between ITD and ERIIT

The Meeting between ITD and ERIIT »

4 ตุลาคม 2560

On 4th October 2017, Mr. Santisouk Vilaychreun, Director General, Economic Research Institute for Trade (ERIT) and high level officials of ERIIT/MOIC and Dr.Kamalinne...

ITD จัดงานฝึกอบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

ITD จัดงานฝึกอบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers »

2 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร Regional T...

ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2017

ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2017 »

22 กันยายน 2560

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ พัฒนา(องค์การมหาชน)หรือ ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “ITD Research Forum 2017 :ขับเคลื่อนนโยบา...

ITD จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา

ITD จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา »

13 กันยายน 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานผลการการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา ณ โรงแรมปทุมวันป...

ITD จัดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)”

ITD จัดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)” »

22 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า...

ITD และ Nation TV จัดงานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์: เชื่อมไทยสู่ CLMV ครั้งที่ 3”

ITD และ Nation TV จัดงานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์: เชื่อมไทยสู่ CLMV ครั้งที่ 3” »

17 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ เนชั่นทีวี จัดงานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์: เชื่อมไทยสู่ ...

ผอ. ITD และผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาม 2560

ผอ. ITD และผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาม 2560 »

15 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 6

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 6 »

2 สิงหาคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร ITD เข้าร่วมงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเ...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา »

28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมด้วย ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ผู้...

ITD จัดงานสัมมนา เรื่องการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน

ITD จัดงานสัมมนา เรื่องการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน »

26 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ศูนย์อนุญาโตตุลา...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2560

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2560 »

25 กรกฎาคม 2560

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่าง...

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (วันที่สอง)

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (วันที่สอง) »

21 กรกฎาคม 2560

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เชื่อมโยงกรอบการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ EEC เข้ากับแนวคิดประเทศไทย 4...

ITD จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนอังค์ถัด

ITD จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนอังค์ถัด »

21 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒ...

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (Trade and Development Regional Forum 2017)

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (Trade and Development Regional Forum 2017) »

19 กรกฎาคม 2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 รศ.นพ.โศภณ นภาธร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด”เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (Trade and Development Regional Fo...

ITD ร่วมกับสพฐ. จัดการอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ

ITD ร่วมกับสพฐ. จัดการอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ »

30 มิถุนายน 2560

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการ...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Strategic Transformation

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Strategic Transformation »

22 มิถุนายน 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  จัดงานฝึกอบรม “การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด St...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sustainability”

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sustainability” »

22 มิถุนายน 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sus...

ผู้บริหาร ITD หารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร ITD หารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ »

21 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD นายมนู สิทธิประศาสน์ และนายนิติพล มนต์ไตรเวศย์ ผู้บริหาร ITD เข้าพบ...

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA” »

21 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 สถาบันนระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”   ณ United Nati...

ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “FTA strategy and Institutional Concern, Negotiation and Implementaion of Korea Republic “

ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “FTA strategy and Institutional Concern, Negotiation and Implementaion of Korea Republic “ »

19 มิถุนายน 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแลัการพัฒนา หรือ ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษ...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร »

16 มิถุนายน 2560

       เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  จัดงานฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่า...

รองผู้อำนวยการไอทีดีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

รองผู้อำนวยการไอทีดีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. »

14 มิถุนายน 2560

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าเยี...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573 »

12 มิถุนายน 2560

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเ...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” »

7 มิถุนายน 2560

     ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thaila...

ITD จัดการอบรม “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

ITD จัดการอบรม “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน” »

2 มิถุนายน 2560

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการอบรม เรื่อง “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการ...

ผู้บริหาร ITD วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหาร ITD วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว »

30 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร ITD ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพ...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” »

26 พฤษภาคม 2560

     ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE” »

26 พฤษภาคม 2560

ในวันที่ 25- 26 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Trade Facilitation and Paperless Trade”  ณ United Nations Conference Cent...

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) »

25 พฤษภาคม 2560

          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานทำบุญคล้ายวันสถาปนาสถาบันเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพัน...

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ”

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ” »

16 พฤษภาคม 2560

ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ความ...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2560

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2560 »

9 พฤษภาคม 2560

     วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” »

9 พฤษภาคม 2560

          ในวันที่ 3-4  พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”  ณ โ...

ดร.ณภัทร ชัยมงคล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก

ดร.ณภัทร ชัยมงคล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก »

25 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ดร. ณภัทร ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการค้าไทยในบริบทการค้าโลก”

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการค้าไทยในบริบทการค้าโลก” »

19 เมษายน 2560

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการค้าไทยในบริบทการค้าโลก” ณโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยงานนี...

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 »

10 เมษายน 2560

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน โดยมีดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD  พ...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 »

10 เมษายน 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร)       ดร.ปิยะพร เอ...

ITD จัดงานสัมมนา Introduction to ICSID Practice and Procedure

ITD จัดงานสัมมนา Introduction to ICSID Practice and Procedure »

3 เมษายน 2560

วันที่ 3 เมษายน 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาท...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานสถาปนา 125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานสถาปนา 125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ »

1 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 7.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมน...

ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: บทบาทภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนาแรงงานข้ามชาติ

ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: บทบาทภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนาแรงงานข้ามชาติ »

31 มีนาคม 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดการประชุมเวทีสาธารณะ (ITD Public Forum) ภายใต...

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ »

28 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ ท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรม...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมเสวนาในงาน “CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชียฯ”

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมเสวนาในงาน “CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชียฯ” »

23 มีนาคม 2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน “CLMVT พลัง...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมเทคนิคการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมเทคนิคการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน »

22 มีนาคม 2560

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด จั...

Memorandum of Agreement between ERIA and ITD

Memorandum of Agreement between ERIA and ITD »

9 มีนาคม 2560

The International Institute for Trade and Development (Public Organization) and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia signed a Memorandum of...

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา »

8 มีนาคม 2560

วันนี้ (3 มีนาคม 2560) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมรับฟังข้อมูลการดำเนินงา...

ITD จัดงานฝึกอบรมเรื่อง “Environmental Goods and Services Negotiations”

ITD จัดงานฝึกอบรมเรื่อง “Environmental Goods and Services Negotiations” »

2 มีนาคม 2560

          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกงานอบรมเรื่อง “Environmental Goods and Services Negotiations” ณ United Nations Conference Ce...

ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: Sustainable Education for Inclusive Societ

ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: Sustainable Education for Inclusive Societ »

28 กุมภาพันธ์ 2560

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนาม...

ITD จัดงานสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารเย็นและระบบทำความเย็นในเขตเมือง”

ITD จัดงานสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารเย็นและระบบทำความเย็นในเขตเมือง” »

24 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารเย...

ผอ. ITD ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

ผอ. ITD ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” »

15 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:...

ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าพบผู้อำนวยการ ITD

ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าพบผู้อำนวยการ ITD »

10 กุมภาพันธ์ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยสำนักจัดการองค์ความรู้ ให้การต้...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2560

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2560 »

8 กุมภาพันธ์ 2560

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมหารือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมหารือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา »

1 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร ITD เข้าพบ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านว...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม “First International Forum for National Trade Facilitation Committees”

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม “First International Forum for National Trade Facilitation Committees” »

29 มกราคม 2560

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม “First International Forum for National Trade Facilit...

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ปลัด และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ปลัด และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ »

23 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่ ดร.ช...

ผอ. ITD  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลสตมมาร (100 วัน)  พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผอ. ITD เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลสตมมาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช »

23 มกราคม 2560

เช้าวันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลสตมมาร (100 ว...

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด »

23 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ นางปิยะพันธ์ อุดมศิลป อธิบดีอัยการ สำนักงานท...

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ »

17 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีให...

ITD ร่วมปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วมใต้

ITD ร่วมปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ »

13 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ITD ร่วมปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ โดยในงานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานปล่อยขบวนคา...

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) »

11 มกราคม 2560

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ เพื่อมอบกระเช้...

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ »

11 มกราคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขว...

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ »

11 มกราคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขว...

ผู้อำนวยการ ITD เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา

ผู้อำนวยการ ITD เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา »

11 มกราคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุทธิพันธ์  ...

ผู้อำนวยการ ITD เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ ITD เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย »

11 มกราคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์...

ผู้บริหาร ITD หารือร่วมกันกับเลขานุการรัฐมนตรีฯ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

ผู้บริหาร ITD หารือร่วมกันกับเลขานุการรัฐมนตรีฯ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) »

11 มกราคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ...

ITD ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในกิจกรรม ไอดีที อาสา

ITD ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในกิจกรรม ไอดีที อาสา »

9 มกราคม 2560

บ่ายวันที่ 6 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประ...

ITD ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ITD ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช »

9 มกราคม 2560

วันที่ 6 มกราคม 2559  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายสักการะพระบรมศพพระบาทส...

ITD จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับทักษะการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไทยแลนด์ 4.0”

ITD จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับทักษะการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไทยแลนด์ 4.0” »

28 ธันวาคม 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับทักษะการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของภายใต้ประชาคมเ...

รองผอ. ITD ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รองผอ. ITD ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช »

28 ธันวาคม 2559

นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวัน...

ผอ. ITD เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

ผอ. ITD เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ »

27 ธันวาคม 2559

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จากนพ.ธีระเกียรติ เจริ...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” [กรุงเทพ]

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” [กรุงเทพ] »

27 ธันวาคม 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” ในระหว่างวันที่ 22-23ธันวาคม 2...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV”

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” »

27 ธันวาคม 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม ...

ITD ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 3

ITD ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 3 »

21 ธันวาคม 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างปร...

ITD ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 2

ITD ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 2 »

21 ธันวาคม 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ธ...

ITD ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 1

ITD ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 1 »

21 ธันวาคม 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างปร...

ITD จัดงานสัมมนา เรื่อง “แรงงานวิชาชีพไทย: มาตรฐานแรงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน”

ITD จัดงานสัมมนา เรื่อง “แรงงานวิชาชีพไทย: มาตรฐานแรงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน” »

8 ธันวาคม 2559

วันนี้ (8 ธันวาคม 2559) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “แรงงานวิชาชีพไทย : มาตรฐานแรงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน”  ณ โรงแรมแลนนด์มาร์ค กร...

ผอ. ITD พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ครบรอบ 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผอ. ITD พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ครบรอบ 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช »

1 ธันวาคม 2559

เช้าวันนี้ (1 ธันวาคม 2559) ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศล...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV”

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” »

1 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 21-22  พฤศจิกายน 2559 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดกาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐ...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV”

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” »

30 พฤศจิกายน 2559

ในวันนี้ ( 30 พฤศจิกายน 2559) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอก...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 6/2559

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 6/2559 »

29 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 6 /2559 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร...

งานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Countries (RTPC 2016)

งานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Countries (RTPC 2016) »

29 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ได้จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Countries (RTPC 2016) ณ อาค...

ผอ. ITD เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”   เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผอ. ITD เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช »

22 พฤศจิกายน 2559

เช้าวันนี้ ( 22 พฤศจิกายยน 2559 ) ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมงาน “รวมพ...

ผอ. ITD พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผอ. ITD พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช »

28 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลป...

ผอ. ITD ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผอ. ITD ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช »

20 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเ...

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าหารือความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าหารือความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย »

19 ตุลาคม 2559

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าหารือความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกา...

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายทศพร ศิริสัมพันธ์

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ »

13 ตุลาคม 2559

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายทศพร ศิริสัมพันธ์  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ  สำนักงานคณะกรร...

ผอ. ITD แสดงความยินดีปลัด ศธ.

ผอ. ITD แสดงความยินดีปลัด ศธ. »

12 ตุลาคม 2559

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื...

ผู้อำนวยการ ITD เปิดการอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร  “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course for Asia and Pacific islands”

ผู้อำนวยการ ITD เปิดการอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course for Asia and Pacific islands” »

11 ตุลาคม 2559

        ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “Regional Advance...

ITD จัดกิจกรรมอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร The Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific

ITD จัดกิจกรรมอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร The Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific »

3 ตุลาคม 2559

          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบ...

ITD จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้ประโยชน์จากความตกลง TFA: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน” [อุดรานี]

ITD จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้ประโยชน์จากความตกลง TFA: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน” [อุดรานี] »

29 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5 /2559

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5 /2559 »

27 กันยายน 2559

วันนี้ (27 กันยายน 2559) นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5 /2559 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อกา...

ITD จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้ประโยชน์จากความตกลง TFA: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน” [กรุงเทพฯ]

ITD จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้ประโยชน์จากความตกลง TFA: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน” [กรุงเทพฯ] »

26 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค...

ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum 2016)

ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum 2016) »

22 กันยายน 2559

ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้รับเกียรติ ท่านชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์ปาฐก ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายนโยบายการลงทุนที่เพิ่มขึ้น” ณ โรงแรมดุสิตธานี กร...

ITD ร่วมกับ UNCTAD จัดการเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนาโลก ปี 2016

ITD ร่วมกับ UNCTAD จัดการเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนาโลก ปี 2016 »

22 กันยายน 2559

ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)ร่วมกับ Dr.Diana Barrowclough ผู้แทนจาก UNCTAD เปิดตัว...

ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum 2016)

ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum 2016) »

21 กันยายน 2559

ในวันที่ 21  กันยายน 2559

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดับภูมิภ...