Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะเจรจาธุรกิจพิชิตใจคู่ค้า AEC เมียนมาร์ จีน ญี่ปุ่น

24, พฤศจิกายน @ 8:15 am - 4:00 pm
การสัมมนา ‘เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC’ ครั้งที่ 16

          ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญ และการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างมาก การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญเกื้อหนุนที่จะสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ        การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศให้ประสบผลสำเร็จ และสัมฤทธิ์ผลนั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ และต้องประกอบกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การกำหนดเป้าหมาย  การกำหนดบุคคลที่เข้าร่วมเจรจา การกำหนดยุทธวิธีในการเจรจา รวมทั้งเข้าใจถึงความแตกต่างด้านสังคม และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้พัฒนาหลักสูตร “ทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ” ขึ้น สำหรับในปีงบประมาณ 2558 สถาบันฯ กำหนดให้มีการนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวออกเผยแพร่ โดยกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยใช้ชื่อประชาสัมพันธ์ว่า ‘ทักษะเจรจาธุรกิจพิชิตใจคู่ค้า AEC+

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 420 คน โดยแบ่งเป็น 8 รุ่น

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.15 –  16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

1.กำหนดการ

*เพื่อให้ความรู้กระจายไปยังบุคลากรไทยอย่างทั่วถึง

อนุญาตให้ผู้สนใจ 1 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้จำนวน 3 ครั้งต่อปี

สงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันจาก ITD เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  0 2216 1894 – 7 ต่อ 118

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :24 พฤศจิกายน 2557

วันสิ้นสุดกิจกรรม :24 พฤศจิกายน 2557

วันที่ปิดรับสมัคร :24 พฤศจิกายน 2557

รายชื่อผู้ลงทะเบียน*

* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
24 พฤศจิกายน 2557
เวลา:
8:15 am - 4:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
Novotel Bangkok on Siam Square, Siam Square Soi 6, Pathumwan, Rama 1 Rd
กรุงเทพ,Bangkok10330Thailand
+ Google Map