Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระแสโลก กระแสภูมิภาค การเตรียมตัวเป็นพลเมืองอาเซียน และอาชีวะอาเซียน”

28, กรกฎาคม - 29, กรกฎาคม
Event Banner

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระแสโลก กระแสภูมิภาค การเตรียมตัวเป็นพลเมืองอาเซียน และอาชีวะอาเซียน” โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 4 รุ่นดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดอุบลราชธานี (จัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี)
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดชลบุรี (จอมเทียน พัทยา)(จัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี)
รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดภูเก็ต (จัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต)

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :28 กรกฎาคม 2554

วันสิ้นสุดกิจกรรม :29 กรกฎาคม 2554

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันเริ่มกิจกรรม
28 กรกฎาคม 2554
วันสิ้นสุดกิจกรรม:
29 กรกฎาคม 2554
หมวดหมู่กิจกรรม: