Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

5, พฤศจิกายน @ 1:00 pm - 5:00 pm
Event Banner

           สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม” วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Library Function Room ชั้น B1 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งจะจัดการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง“โอกาสและความท้าทายของธุรกิจและบริการสิ่งแวดล้อม” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ   ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต  นายบัณฑูร  วงศ์สีลโชติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนให้เกียรติเข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Library Function Room ชั้น B1 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา

1.รายงานผลการศึกษาโครงการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

2.โอกาสและความท้าทายของธุรกจิ และบริการสิ่งแวดล้อม (พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์)

3.โอกาสและความท้าทายของธุรกิจและบริการสิ่งแวดล้อม (บัณฑูร วงศ์สีลโชติ)

การสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
จานันท์ ศรีเกตุ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 124
โทรสาร: 0 2216 1898

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :5 พฤศจิกายน 2556

วันสิ้นสุดกิจกรรม :5 พฤศจิกายน 2556

วันที่ปิดรับสมัคร :5 พฤศจิกายน 2556

รายชื่อผู้ลงทะเบียน*

* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
05 พฤศจิกายน 2556
เวลา:
1:00 pm - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
Novotel Bangkok on Siam Square, Siam Square Soi 6, Pathumwan, Rama 1 Rd
กรุงเทพ,Bangkok10330Thailand
+ Google Map