Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การสัมมนา เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ พร้อม…หรือยัง? (สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม)

13, มิถุนายน @ 1:00 pm - 4:30 pm
Event Banner

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดชุดการสัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล  วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม บริการบัญชี การสำรวจ และสาขาบริการ การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน การสัมมนานี้จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงยอมรับร่วม(MRA) และตลาดแรงงานวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะนำไปสู่การปรับตัวและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมต่อไป สำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยได้กำหนดให้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ (สถาปัตยกรรม) ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

 

หากท่านสนใจเข้าร่วมงานในสาขาวิชาชีพใด สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสัมมนาสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

คุณวรรณพร_วิชาชีพสถาปัตยกรรม

บทความเสริม1-1_ผศ.รัชด

บทความเสริม2-1_ผศ.รัชด

ผศ. รัชด_วิชาชีพสถาปัตยกรรม

 

สื่อวีดีทัศน์

ผศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

ผศ. รัชด ชมภูนิช

คุณวรรณพร พรประภา

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม:13 มิถุนายน 2555
วันสิ้นสุดกิจกรรม:13 มิถุนายน 2555
จำนวนที่เปิดรับ200
จำนวนผู้ที่สำรองแล้ว54
วันปิดรับสมัคร12 มิถุนายน 2555

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :13 มิถุนายน 2555

วันสิ้นสุดกิจกรรม :13 มิถุนายน 2555

วันที่ปิดรับสมัคร :13 มิถุนายน 2555

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
13 มิถุนายน 2555
เวลา:
1:00 pm - 4:30 pm
ค่าสมัคร :
Free
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
Novotel Bangkok on Siam Square, Siam Square Soi 6, Pathumwan, Rama 1 Rd
กรุงเทพ,Bangkok10330Thailand
+ Google Map