Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

งานสัมมนา การพัฒนาระบบวีซ่าและระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

10, กันยายน @ 8:00 am - 5:00 pm
งานสัมมนา การพัฒนาระบบวีซ่าและระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดำเนินการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นและรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาระบบวีซ่าและระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาวิจัยกฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านการนำของเข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย และวิเคราะห์สรุปวิธีการประยุกต์ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกต้องสำหรับผู้ประกอบการไมซ์

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความสนใจ จำนวน 100 คน

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง Ballroom ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1. กำหนดการ

2. แบบตอบรับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายจานันท์ ศรีเกตุ

สำนักพัฒนาองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  0 2216 1894 – 7 ต่อ 124

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :10 กันยายน 2558

วันสิ้นสุดกิจกรรม :10 กันยายน 2558

วันที่ปิดรับสมัคร :10 กันยายน 2558

รายชื่อผู้ลงทะเบียน*

* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
10 กันยายน 2558
เวลา:
8:00 am - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค
โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค
กรุงเทพฯ,กรุงเทพฯ10110Thailand
+ Google Map