Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

จับตาแนวโน้มกระแสสีเขียว สู่ทิศทางการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

31, สิงหาคม @ 8:30 am - 4:30 pm
Event Banner
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมด้วย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
หัวข้อ “จับตาแนวโน้มกระแสสีเขียว สู่ทิศทางการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน”
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คลิงค์เว็บไซต์ : http://www.ftpi.or.th/Default.aspx?tabid=117&EntryID=106

โบร์ชัวร์ | แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา | สรุปรายงานการสัมนา

ดาวน์โหลดไฟล์งานสัมมนา
 
ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ(ช่วงที่1) รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ(ช่วงที่2)
สำหรับวิทยากรท่านอื่นไม่ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่ slide

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :31 สิงหาคม 2554

วันสิ้นสุดกิจกรรม :31 สิงหาคม 2554

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
31 สิงหาคม 2554
เวลา:
8:30 am - 4:30 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:
เว็บไซต์ :
http://www.ftpi.or.th/Default.aspx?tabid=117&EntryID=106

ผู้จัดงาน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทร:
02 - 6195500
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.ftpi.or.th/

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 Rachadapisek Road, Dindaeng
Bangkok,10400Thailand
+ Google Map