Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำความตกลง หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)

12, ตุลาคม - 16, ตุลาคม
itd-master-banner2-960x430

กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ “โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)”
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย (ราชเทวี) กรุงเทพฯ
จัดโดย ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

pdf_icon  กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ TPP_ITD

pdf_icon  แบบตอบรับประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ TPP_ITD

***มีจำนวน 10 กลุ่ม รับจำนวนกลุ่มละไม่เกิน 20 ท่านค่ะ
***กรุณากรอกกลุ่มที่ท่านต้องการเข้าร่วมการประชุมใน ช่องหมายเหตุ

ตัวอย่าง:

ตัวอย่างการสำรองที่นั่ง

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :12 ตุลาคม 2558

วันสิ้นสุดกิจกรรม :16 ตุลาคม 2558

วันที่ปิดรับสมัคร :12 ตุลาคม 2558

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันเริ่มกิจกรรม
12 ตุลาคม 2558
วันสิ้นสุดกิจกรรม:
16 ตุลาคม 2558
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
296 ถนน พญาไท เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร,10400Thailand
+ Google Map