หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum 2016)

ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum 2016)

ในวันที่ 21  กันยายน 2559

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้า และการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum 2016) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯโดยได้รับเกียรติจาก  ดร. สุภัทร จำปาทอง   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  กล่าวต้อนรับ และดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการ itd และ Dr.Diana Barrowlough ผู้แทนจาก UNCTAD กล่าวแนะนำในพิธี

ในช่วงที่ 1 มีการเสวนนา เรื่อง “ประเด็นสำคัญจากแถลงการณ์ไนโรบี (Nairobi Maafikiano)” ) เป็นเรื่องที่

ให้ความสนใจมุ่งเน้นใน 4 ประเด็นหลักและแนวทางที่ UNCTAD ถูกคาดหวังในการช่วยเหลือประเทศสมาชิ

ในเรื่องการเคลื่อนไปข้างหน้า การมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมในสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจโลก ในด้านการค้า

และการพัฒนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก อังค์ถัดและในอาเชียน ร่วมเสวนา

ในช่วงที่ 2 มีการเสวนนา เรื่อง “มุมมองของภูมิภาค: การตอบรับของอาเซียนที่มีต่อข้อตกลงไนโรบี)” ชึ่งเกี่ยวกับพลวัตภูมิภาคอาเซียนที่มีความแตกต่างหลากหลายของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ จากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ไม่ติดทะเล จนถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว วิธีการที่ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก อังค์ถัดและในอาเซียน ร่วมเสวนา

ในช่วงสุดท้าย มีการเสวนาเรื่อง  “ข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่: โอกาสหรือภัยคุกคามสำหรับพหุภาคี” ระบบการค้าพหุภาคียังคงอยู่ในการเจริญเติบโตของการค้าและการที่จะผลักดันผลประโยชน์การค้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก อังค์ถัดและในอาเซี่ยน ร่วมเสวนา

การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone