หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดการสัมมนา “การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนาในประชาคมอาเซียน”

ITD จัดการสัมมนา “การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนาในประชาคมอาเซียน”

ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนาในประชาคมอาเซียน”

ณ โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงค็อก กรุงเทพ ซึ่งการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ITD Expert Direct เป็นเว็บไซต์ที่สะดวกและง่ายในการสืบค้นฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน การพัฒนา การเงิน และการคลังในอาเซียน

โดยในการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็นองค์ปาฐก ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “People to people connectivity” นอกจากนี้ยังมีการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนาต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประชาคมอาเซียน” โดยมี นายอิทธิชัย ยศศรี นายเกรียงไกร กาญจนโภคิน รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช และ ดร. เจษฎา ศาลาทอง เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone