หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV”

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV”

ในวันนี้ ( 30 พฤศจิกายน 2559) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV”  วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันในอนุภูมิภาค และการแสวงหาการใช้ประโยชน์ในการขยายโอกาสการค้า การลงทุน และการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง   โดยคุณมนู  สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก คุณมนตรี  ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งในงานมีการบรรยายเรื่อง “เปิดมุมมองเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ สู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค” โดยรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone