หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดงานสัมมนา เรื่อง “แรงงานวิชาชีพไทย: มาตรฐานแรงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน”

ITD จัดงานสัมมนา เรื่อง “แรงงานวิชาชีพไทย: มาตรฐานแรงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน”

วันนี้ (8 ธันวาคม 2559) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “แรงงานวิชาชีพไทย : มาตรฐานแรงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน”  ณ โรงแรมแลนนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดย ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD   เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ร่วมบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “การพลักดันกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASAEN Reference Qualification Framework): โอกาสและความท้าทาย”โดย การสัมมนาในงานนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone