หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าภาคบริการ

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าภาคบริการ

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าภาคบริการ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส กรุงเทพฯ ในการนี้ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และ ดร.ณภัทร ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ได้นำเสนอรายละเอียดในการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าการค้าบริการ และดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าบริการ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone