หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านการค้าดิจิทัลฯ และด้านสงครามการค้าโลกฯ

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านการค้าดิจิทัลฯ และด้านสงครามการค้าโลกฯ

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 2 ประเด็นหลัก โดยในช่วงเช้าประชุมฯในประเด็นด้านการค้าดิจิทัล และโอกาสของผู้ประกอบการ SME ไทย และในช่วงบ่ายประชุมฯในประเด็นด้านสงครามการค้าโลกและการปรับตัวของภาคการค้าระหว่างประเทศของไทย โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ในการนี้ ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ดร.ณภัทร ชัยมงคล นักเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส กล่าวแนะนำศูนย์วิเคราะห์แนวโน้มฯ และดำเนินรายการ และนายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้นำเสนอรายละเอียดในการศึกษาวิเคราะห์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิข้าร่วมให้ความคิดเห็นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone