หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2559

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2559

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2559) ดร.สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2559ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบันฯให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone