หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดสัมมนาภายในเรื่อง “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ”

ITD จัดสัมมนาภายในเรื่อง “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (อง์การมหาชน) ITD ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ” ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศฯ ในการนี้ นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ) ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างพร้อมเพียงกัน

ขมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10155091896737828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone