หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ITD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กับศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิพิมลมาส ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการกิจกรรมทางการวิจัยและวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone