หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2561ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ และการปฎิบัติงานของสถาบันฯ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการสถาบันฯ อนุกรรมการสถาบันฯ อดีตกรรมการสถาบันฯ และ ดร.กมลิทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ และผู้บริหารของสถาบันฯเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone