หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนอังค์ถัด

ITD จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนอังค์ถัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ( UNCTAD ) ที่ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  ในการนี้ นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) ITD กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี Mr. Poul Hansen Economic Affair officer, Trade Facilitation Section, UNCTAD Geneva บรรยายในหัวข้อ “Implementation of Facilitation Agreement” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน จากภาครัฐ เอกชน นักวิจัยจาก ITD และจาก UNCTAD

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154820830327828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone