หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดงานสัมมนา เรื่องการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน

ITD จัดงานสัมมนา เรื่องการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ศูนย์อนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศออสเตรเลีย (ACICA) จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ เรื่องการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แจ้ววัฒนะ กรุงเทพฯ

          การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถรองรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้กด้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้และพัฒนาการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก ที่เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้ในระดับสากลและมีแนวโน้มจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มประชาคมอาเซียน งานนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับโดย ผู้แทนจากรัฐบาลออสเตรเลีย ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD และ Professor Khory McCormick (Vice-President of ACICA) ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจาก ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ        ผู้ประกอบวิชาชีพกฏหมายทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ปฏิบัติงานด้านอนุญาโตตุลาการ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154842270052828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone