หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 6

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 6

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชนและผู้บริหาร ITD เข้าร่วมงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียนครั้งที่ 6 และงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภาครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมฉลองรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 100 ปีแห่งการสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อเรื่อง “ก้าวต่อไปของอาเซียนในโลกที่เปลี่ยนแปลง   ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานนี้ ดรสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน บรรยายพิเศษเรื่อง “The Best Kept Secrets of ASEAN at 50th : What’s Next?” และนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการกฎหมายอาเซียนและข้อควรคำนึงในบทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560″ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154847639417828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone