หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2017

ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2017

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ พัฒนา(องค์การมหาชน)หรือ ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “ITD Research Forum 2017 :ขับเคลื่อนนโยบายการค้าและการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2560  Meeting Room 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอันก่อประโยชน์ต่อประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ ในการจัดงานทั้งสองวัน ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัตนา ได้เป็นประธานในการเปิดงาน โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าทีมวิจัยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้ในการจัดงานทั้งสองวันได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนกว่า 300 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154980462967828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone