หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ปิดงาน อบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

ปิดงาน อบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

​เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย       ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)      Mr. Yonov Frederick Agah, Deputy Director General of World Trade Organization (WTO) และMr. Walimuni Peter Alexi Fonseka Gunasekera, Representative of RTPC 2017 ขึ้นกล่าวปิดงานอบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม- 24 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจากประเทศ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา ลาว ภูฏาน เนปาล วานูอาตู ตองกา กัมพูชา และหมู่เกาะโซโลมอน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10155146728327828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone