หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560

ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ องค์การการค้าโลก หรือ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560 ในประเด็น“Rebalancing Global Trade Agenda for Sustainable Development in Developing Countries” ณ ห้อง Monet-Pissarro-Cezanne ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดย มุ่งหวังให้มีพื้นที่เชิงนโยบายสาหรับผู้กำหนดนโยบาย และผู้เกี่ยวข้องในภูมิภาค เพื่ออภิปราย และหยิบยกประเด็นสาคัญอันเป็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มการค้าของโลก และทีท่าของกลยุทธ์การต่อรองของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ โดย นาย Yonov Frederick Agah Deputy Director-General, World Trade Organization (WTO)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10155144513397828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone