หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง Embassy of Ireland และ ITD

การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง Embassy of Ireland และ ITD

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ฯพณฯ กฤต ไกรจิตติ Founding Member of ITD ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ITD และ Ireland Science and Research Foundation

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone