หน้าหลัก » สื่อวีดีทัศน์ » R9 (เส้นทางสายเศรษฐกิจ)

R9 (เส้นทางสายเศรษฐกิจ)


ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553
วิทยากรโดย : คุณสิรินาฎ พรศิริประทาน
นักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone