หน้าหลัก » ประกาศสถาบัน » ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ