Home » ITD News » ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Post-2015 Development Agenda: Challenges for Trade and Development”

ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Post-2015 Development Agenda: Challenges for Trade and Development”

วันนี้ (21 กันยายน 2558) ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นประธานจัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Post-2015 Development Agenda: Challenges for Trade and Development” โดยมีทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน SDGs เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ITD-news-01-59

>>อัลบั้มภาพ<<

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone