นายธานี ทองภักดี

visibility 620 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการทูต (ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown University) กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาร่วม) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University: ANU) กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย


ประวัติการทำงานที่สำคัญ

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา

เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก กระทรวงการต่างประเทศ

รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ

 ผู้ประสานงาน/ผู้ช่วยผู้แทนถาวรของไทยประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

Top