นางบุษยา มาทแล็ง

visibility 112 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


ประวัติการศึกษา
Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan
Master of Arts (Political Science), University of Michigan
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่นที่ 51) สำนักงาน ก.พ.


ประวัติการทำงานที่สำคัญ
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศฝรั่งเศส
อธิบดีกรมยุโรป
ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ข่าว itd

Top