ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการดำเนินงานวิจัยและสนับสนุนค้นคว้าวิจัย และอำนาจของคณะกรรมการในการกำหนดค่าปรับ ค่าเสียหาย และการขยายระยะเวลา พ.ศ.2552

visibility 16 facebook twitter mail
Top