หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

PDF

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง)

PDF

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

PDF
Top