ติดต่อเรา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วันและเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
09:00 – 17:00 น.


โทรศัพท์:
+66 (0) 2216 1894-7


โทรสาร:
+66 (0) 2216 1898-9


อีเมล:
info@itd.or.th


งานรับส่งหนังสือ งานสารบรรณ และอื่น ๆ

โทรศัพท์: +66 (0) 2216 1898-9 ต่อ 166 หรือ 0


อีเมลสารบรรณกลาง: saraban@itd.or.th


Top