สื่อสารองค์กร

RSS Feeds

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ RSS Feed ในหัวข้อต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องมีเครื่องมือสำหรับอ่านข้อมูล (RSS Reader) ตามคำแนะนำด้านล่าง​​​

RSS Feed คืออะไร?

​​​RSS (Really Simple Syndication) เป็นบริการที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ หัวข้อข่าวหรือข้อมูลใหม่ ผ่านหน้าจอหรือเครื่องมือรับบริการ RSS Fee​d ข​​องตนเองอัตโนมัติ (มีเครื่องมือให้เลือกหลายชนิด) โดยผู้รับบริการเพิ่ม URL ของหัวข้อ RSS ที่สนใจ ผ่านเครื่องมือรับบริการเพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นก็สามารถเรียกดูข้อมูล/ข่าวสารที่มีการปรับปรุงใหม่ได้โดยไม่ต้องคอยเข้าไปดูตามเว็บไซต์ผู้ให้บริการ ว่ามีข้อมูลปรับปรุงใหม่หรือไม่

หากต้องการรับบริการ RSS Feed ต้องทำอย่างไร?

หา​​​​กต้องการอ่านข้อมูล RSS ผู้ใช้จะต้องมีเครื่องมือสำหรับอ่านข้อมูล ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย และมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใ​จและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ โดยขอแนะนำ 4 วิธีดังนี้

  • การอ่านข้อมูลผ่าน Web Browser ต่าง ๆ เช่น Internet Explorer 7และ Mozilla Firefox
  • การอ่านข้อมูลผ่าน Web Based Reader เช่น MY Yahoo!, MY MSN และ Google
  • การอ่านข้อมูลผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น RSS Reader​​
  • เขียน Script เพื่ออ่านข้อมูลไปแสดงผลบนหน้าเว็บในรูปแบบที่กำหนดเอง
Top