ทำเนียบผู้อำนวยการ

manaspas

ดร.มนัสพาสน์ ชูโต

ดำรงตำแหน่ง : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

krirkkrai

นายเกริกไกร จีระแพทย์

ดำรงตำแหน่ง : 16 กันยายน พ.ศ. 2548 – 9 กันยายน พ.ศ. 2549

sorajak

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

ดำรงตำแหน่ง : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

weerasak

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ดำรงตำแหน่ง : 28 กันยายน พ.ศ. 2552 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

kamalinne

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

ดำรงตำแหน่ง : 5 มกราคม พ.ศ. 2558 – 4 มกราคม พ.ศ. 2562

cherdsak

นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์

ดำรงตำแหน่ง : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

manu

นายมนู สิทธิประศาสน์

ดำรงตำแหน่ง : 4 มกราคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566

suphakit

นายสุภกิจ เจริญกุล

ดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน


Top