คณะกรรมการสถาบัน

ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์

ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

อ่านเพิ่ม
นายกีรติ รัชโน

กรรมการโดยตำแหน่ง

อ่านเพิ่ม
นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ

กรรมการโดยตำแหน่ง

อ่านเพิ่ม
นายธนู ขวัญเดช

กรรมการโดยตำแหน่ง

อ่านเพิ่ม
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการโดยตำแหน่ง

อ่านเพิ่ม
นายขภัช นิมมานเหมินท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่ม
นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่ม
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่ม
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่ม
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่ม

ข้อมูลคณะกรรมการ/สรุปการประชุม

ตารางแจงนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณปีงบ 2563 (12 เดือน)

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 9 เดือน)

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

PDF

ตารางแจงนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบัน ฯ ปีงบ 62 (รอบ 9 เดือน)

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

PDF
Top