รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด
Top