รับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา และ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด
Top