รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปจำนวน 2 อัตรา

(1) นักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา
(2) นักบริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) สำนักผู้อำนวยการ

ใบสมัครงาน 2564 PDF
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Top