รับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

Top