รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด
Top