รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

ใบสมัครงาน PDF
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Top