รับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ) และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงิน)

ดาวน์โหลด
Top