รายงานการร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)

PDF

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)

PDF

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน)

PDF

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

PDF
Top