ประชุม/สัมมนา

กิจกรรม Trade for SME Pavilion 2024

Trade for SME Pavilion 2024 กิจกรรมภายใต้โครงการมหกรรมการค้าและการพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก (Thailand Trade and Development Festival) มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ MSMEs และบริษัทรายใหญ่ หรือ MNCs สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาแต่ละระบบย่อยใน “สังคมแห่งความรู้” โดยที่ผ่านมาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการสินค้า BCG ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ BCG
เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้

กิจกรรม Trade for SME Pavilion 2024  ในครั้งนี้ สถาบันได้ดำเนินการคัดเลือกสินค้า BCG จำนวน 6 แบรนด์ เข้าร่วมออกบูธกับ ITD Trade for SME Pavilion 2024 ร่วมแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับคู่และส่งต่อโอกาสทางธุรกิจให้แก่บุคคลที่สนใจ และยังเปิดพื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์และ
ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจโดยใช้แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere และแนะนำ BCG CONNEX ช่องทางในเข้าถึงกลุ่มลูกค้า BCG เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน รวมทั้งการให้บริการของหน่วยภาครัฐและเอกชนให้กับเหล่าผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ บนพื้นที่กว่า 72 ตารางเมตร เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และเปิดพื้นที่สำหรับเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ให้กับผู้ประกอบการสินค้ากลุ่ม BCG ได้พูดคุยเจรจาเชื่อมโยงและขยายธุรกิจ ผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้ากลุ่ม BCG สามารถขยายการส่งออกโดยใช้ประโยชน์
จากความตกลงการค้าเสรี FTA ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายตลาดเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้า SMEs และเปิดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ภายในงาน และร่วมแสดงผลงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จผ่านเวทีเทศกาลส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก (Thailand Entrepreneur Festival 2024)

2. เพื่อนำเสนอผลงานหรือกิจกรรมของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ภายในมหกรรมแสดงสินค้าผ่านงาน Trade for SME Pavilion 2024

 

ระยะเวลาและสถานที่

ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567

จัดขึ้นภายในงาน Smart SME Expo 2024 ณ พื้นที่บูธหมายเลข A3  Hall 7 – 8  อิมแพคเมืองทองธานี

 

ติดต่อสอบถาม

02 216 1894-7 ต่อ 224 หรือ 226

กิจกรรม Trade for SME Pavilion 2024

calendar 4 - 7 กรกฎาคม 2567

time 08:00 - 17:00 น.

loation ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 630

calendar 4 - - 7 กรกฎาคม 2567

time 08:00 - 17:00 น.

loation ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top