ประชุม/สัมมนา

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย
  2. โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว สถาบันจึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยโครงการ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 80 คน

 

เอกสารประกอบ

 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน : วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น
ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
นางสาวอรณัฐ บุปผเวส และนางสาวสุลินดา ธรรมวงศ์ชัย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ :   0 2216 1894-7  ต่อ 182 และ 188
Email: orranutt@itd.or.th หรือ itd_researchforum@itd.or.th

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

calendar 27 สิงหาคม 2563

time 08:00 - 12:00 น.

loation โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 446

calendar - 27 สิงหาคม 2563

time 08:00 - 12:00 น.

loation โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

Top